13. Stretchingstudien -75

Stretchingstudie 1975
IMPROVEMENT OF MUSCLE FLEXIBILITY

A comparison between two techniques
Dan Wallin, RPT, Björn Ekblom, MD, Raymond Grahn and
Thomas Nordenborg

Sammanfattning:

Metod:
47 manliga försökspersoner blev slumpmässigt fördelade till fyra olika
grupper. Tre grupper om vardera 10 personer tränade tre gånger i veckan
med en modifierad spänn-slappna av-töjteknik ( CR)) för att öka
rörligheten. Sjutton försökspersoner tränande under samma tid med
traditionell ballistisk rörlighetsträning (BS). Efter 30 dagar ( 14
träningstillfällen) skiftades den senare försöksgruppen över till CR.
Efter de initiala 30 dagarna tränade de tre grupperna om vardera 10
personer en, tre respektive fem ggr per vecka i ytterligare 30 dagar.
Resultaten visade att en gång i veckan var tillräckligt för att behålla
förbättringen, medan tre ggr resp. fem ggr per vecka gav ytterligare
förbättring. Den förra BSgruppen bytte efter 30 dagar till CRmetoden
och förbättrade sig som väntat mellan den trettionde och sextionde
dagen. De tränade tre ggr per vecka.
Resultat: Resultaten visade att CRmetoden var signifikant bättre än
BSmetoden för att öka rörligheten i de fyra olika muskelgrupper som
studerades.

From the Department of Physiology lll, Karolinska Institute,
Stockholm, Sweden.

Studien presenterades vid det femte årliga mötet för amerikanska
ortopedsällskapet för Idrottsmedicin, AOSSM, i Innisbrook, Florida,
USA i juli 1979 av huvudförfattaren Dan Wallin.

Studien publicerades i The American Journal Of Sports Medicine,
Vol.13.No 4,1985. sid 263-268

Can be down.-loaded with following link on Drop-Box : https://www.dropbox.com/sh/y65ttm97s5cxeo8/IVUrj3htYU

Originalartikel kan laddas ner med följande länk: https://www.dropbox.com/sh/y65ttm97s5cxeo8/IVUrj3htYU

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

OMT, vinkunskap, Frankrike-franska,Tallholmen, tango.